BASTIDES

La necessitat de treballar en alçada amb garanties de seguretat i funcionalitat ha portat a SISDESO a utilitzar bastides i altres sistemes de treball en altura.

Des de fa més de 15 anys, a SISDESO treballem exclusivament amb bastida Layher sistema ALLROUND, que és l'únic sistema que posseeix dues homologacions: l 'homologació del nus i la de la bastida en conjunt . Així aquest sistema de bastides compta amb el Certificat AENOR, Certificat de qualitat en base a la normativa ISO 9001:2008, Declaració de conformitat de compliment de la normativa vigent i Certificat d’homologació per l’Institut de la Construcció Tècnica de Berlín.

Aquest sistema de bastides permet abordar actuacions en façanes, celoberts, i en qualsevol lloc de difícil accés. També en estabilitzadors de façanes, estintolaments, plataformes en alçada, escenaris, etc.

L’experiència en el món de la construcció ens ha portat a utilitzar un material flexible, segur i resistent, apte per a tot tipus de treball.

Aquest tipus de sistema de bastides es caracteritza per:
• Ús il.limitat, gran potencial per a solucions precises.
• Estalvi de temps en el muntatge.
• Maneig segur de peces.
• Qualitat de muntatge.

Als nostres magatzems disposem d'un estoc de material de bastida de 20.000 m², per a realitzar tota mena de muntatges o bé per a lloguer de material.

 

Així oferim:

Muntatge i lloguer de bastides

• per facilitar la realització de treballs en alçada
• per reforçar la seguretat i protecció de l’obra
• per poder executar treballs de restauració de pintures murals i retaules
• per poder realitzar tota mena de treballs singulars
• per a escenaris

Muntatge de cindris
• per a estintolaments

Muntatge d’estabilitzadors

• per a estabilitzar façanes
 


 

SISDESO, S.L. · 972 50 72 98 · info@sisdeso.com